Energie in Bunschoten

Klimaatverandering vraagt van iedereen een inspanning om de CO2 uitstoot te verminderen. Eén van de meest efficiënte manieren om dat te bereiken is door energiebesparende maatregelen in de bestaande bouw. De gemeente Bunschoten wil daar, samen met andere Eemland gemeenten, werk van maken. Dat past bij de uitvoering van het ‘Milieuprogramma 2015-2019’ van de gemeente. Daarbij wil de gemeente de lokale samenleving zoveel mogelijk betrekken. Dat betekent, dat er vanuit de gemeente een actieve inzet zal zijn om inwoners van de gemeente te stimuleren hun woning te verduurzamen. Maar ook lokale bedrijven worden gestimuleerd mee te doen met een aanbod op maat voor woningeigenaren. 

Met onze campagne ‘Energie in Bunschoten’ willen we ervoor zorgen dat het voor u, inwoners van de gemeente Bunschoten, gemakkelijk wordt om mee te werken aan een energiezuinige gemeente.Meer informatie vindt u op onze pagina over ‘Het Nieuwe Wonen’

Project ‘Voorbeeldwoningen’ 

Dit voorjaar (2019) voeren we een campagne rond drie veel voorkomende woningtypes in de Componistenwijk: type Bachlaan, type Dopperstraat en type Sweelinckstraat. Bij de woningen van deze woningtypes wordt een informatiepakket bezorgd en op 26 maart is er ‘s avonds een informatieavond in het gemeentehuis. HIER leest u er meer over.

Mijn huis

De gemeente Bunschoten wil u helpen uw huis energiezuinig en comfortabel te maken. Daarvoor werken we samen met Duurzaam Bouwloket. Door HIER te klikken of op het gemeentelogo hiernaast, komt u terecht op een pagina, waar we u helpen om uw huis klaar te maken voor de toekomst.