Referentiewoning Dopperstraat

Verantwoording

Deze informatie is gemaakt in een samenwerking tussen onafhankelijk adviseurs en lokale bedrijven en in samenwerking met de gemeente Bunschoten. Uitgangspunt is dat we u, bewoner van dit woningtype, een eerlijk beeld schetsen van hoe u stap voor stap en in de goede volgorde, uw woning  zo goed mogelijk onafhankelijk kunt maken van externe energiebronnen (gas, elektriciteit). Dat zullen we in deze folder verder een NOM woning noemen (NOM staat voor nul-op-de-meter). We doen hier twee dingen:

 1. We beschrijven welke maatregelen passend zijn om te bereiken dat uw type woning naar nul-op-de-meter (NOM) kan.
 2. We presenteren een menukaart, waarin kosten en baten van investeringen in verduurzaming van dit woningtype in kaart zijn gebracht.

Waarom een maatadvies?

In deze folder geven we op woningtype informatie over de stappen die u moet zetten om uiteindelijk bij een woning uit te komen die ‘nul-op-de-meter (NOM)’ is. Het is daarmee geen maatadvies voor uw woning. Iedere woning is verschillend. Verschillend in toevoegingen (dakkapel, schuifpui, aanbouw), in al getroffen maatregelen, in specifieke wensen van bewoners.

Als u op basis van dit aanbod serieus overweegt om maatregelen te nemen, dan adviseren we u daarom om toch nog een maatadvies aan te vragen. Als u gebruik maakt van ons aanbod, dan bieden we u de mogelijkheid om voor € 49,50  zo’n maatadvies te krijgen. Als u vervolgens besluit voor de uitvoering van het aanbod ook gebruik te maken van onze samenwerking, dan zullen we die € 49,50 in mindering brengen op de eindfactuur.

Als achtergrond bij deze informatie wijzen we graag op de uitleg van de stap voor stap benadering die we hebben ontwikkeld. We raden u aan die informatie ook te lezen, zodat u bij uw keuzes in ieder geval goed bent geïnformeerd. We willen er op deze manier voor zorgen dat u bij investeringsbeslissingen die u nu neemt geen stappen zet waarvan u later spijt zou krijgen. Bijvoorbeeld  als u van het gas af moet of wilt. Nog een paar belangrijke aandachtspunten:

 • We werken in de menukaart bij iedere maatregel steeds één aanbod uit. Dat betekent niet, dat er geen (goede) alternatieven zijn. Het betekent dat we denken dat dit het beste voorstel is in een afweging van wat wenselijk is en wat betaalbaar is in uw woningtype.
 • Als u wilt ingaan op ons voorstel, is het aan te bevelen een echt maatadvies te laten doen (zie kader). Ieder huis is toch net weer wat anders. In de prijzen van de menukaart houden we (ook) daarom een onzekerheidsmarge aan van 10%.
 • In dit proces werken een aantal lokale bedrijven samen om u een mooi aanbod te kunnen doen. Die bedrijven zijn ook bereid u met advies terzijde te staan. Ze hopen op die manier op uw vertrouwen te mogen rekenen als u besluit tot investeren, maar…
 • … het is op elk moment in het proces mogelijk uw eigen keuzes te maken. Er is op geen enkel moment een inkoopverplichting bij de aanbieders. We hopen er natuurlijk wel op, dat u de aanbieders een serieuze kans geeft op uw opdracht.

Isoleren

Gevelisolatie

De woningen op de Dopperstraat hebben slechts een beperkt muuroppervlak: ongeveer 10 m2. Er is veel glaswerk en de gevel is voorzien van een gevelelement met grindstructuur. Aan de woning is een garage verbonden. Voor een afdoende isolatie van de gevel om naar NOM te gaan, moet de gevel naar een isolatiewaarde (Rc) van 4,5. Daarvoor zijn de volgende maatregelen nodig:

 • Het naar de goede isolatiewaarde brengen van de isolatie achter het grindelement, eventueel in combinatie met het vervangen van het grindelement zelf.
 • Het vervangen van de gemetselde muurdelen door nieuwe, dunnere stenen en de daardoor ontstane ruimere spouw voorzien van PIR isolatieplaten of volledig volspuiten met EPS parels, of
 • de buitenmuren niet vervangen maar aan de binnenzijde voorzien van een isolerende voorzetwand.
 • De ramen vervangen door minimaal HR++ glas

Verder is het van belang welke gebruiksfunctie de garage heeft:

 • is hij in gebruik voor het stallen van de auto, dan is isolatie van de buitenmuren niet nodig, maar is verbetering van de isolatie van de verbindingsmuren met het woondeel wel noodzakelijk.
 • wordt hij als extra leefruimte gebruikt, dan is een aanpak gewenst zoals hierboven beschreven voor de gemetselde delen. De stalen garagedeur wordt verwijderd of aan de binnenzijde voorzien van een geïsoleerde voorzetwand.

Vloerisolatie

De woningen in de Dopperstraat hebben op de begane grond een betonnen vloer. Om uw huis naar NOM te kunnen brengen is een isolatiewaarde (Rc) van 3,5 nodig. Bij ons aanbod zijn we van die isolatiewaarde uitgegaan.

 • Als u kiest voor vloerisolatie, dan adviseren we het aanbrengen van thermoskussens of prestatiefolie. Als u vloerverwarming heeft is dit extra interessant omdat de warmte van de vloerverwarming wordt gereflecteerd, wat energiebesparend werkt.
 • Als u kiest voor bodemisolatie, dan adviseren we het gebruik van bodemisolatiechips. Deze zorgen ervoor dat de temperatuur van de vloer minder koud wordt en heeft daarmee zowel een energiebesparend als een comfort verhogend effect.

Dakisolatie

Om de woning geschikt te maken voor NOM is voor het dak een isolatiewaarde gewenst van Rc 6. Aangezien de woningen in de Dopperstraat rijtjeswoningen zijn, adviseren we om het dak van uw woning aan de binnenzijde te isoleren. Het is daarbij goed om te kijken naar de gebruiksfunctie van de zolder.

 • Als u uw zolder niet verwarmt, raden we aan niet het dak, maar de zoldervloer te isoleren naar de juiste isolatiewaarde
 • Als u uw zolder wel verwarmt, dan zou u de zolder aan de binnenkant moeten isoleren naar de juist isolatiewaarde.

Gezien de leeftijd van de woning is het zinvol om bij dakisolatie ook na te denken over het vervangen van de dakpannen. (Betonnen) dakpannen hebben een gemiddelde levensduur van ca. 40 jaar en dat betekent dat vervanging bij uw woning binnenkort wenselijk of noodzakelijk is. In dat geval is buitenisolatie bij het dak aan te bevelen. U voorkomt dan, dat u twee maal met het dak aan de slag moet. Omdat het dak in dat geval omhoog komt, is die keuze eigenlijk alleen realistisch als u besluit dit samen met uw buren, als totaal woonblok, te doen. Het zal duidelijk zijn dat in dat geval prijsafspraken gemakkelijker te maken zijn.

Ventileren

Voor het ventileren van de woning doen we u een aanbod, waarbij verwarming en ventilatie worden gecombineerd. Momenteel zijn er ‘Oxygen’ radiatoren beschikbaar, die via een verbinding met de buitenlucht in staat zijn om verwarming en ventilatie op een intelligente manier (sensoren) te combineren. De radiator verwarmt schone (gefilterde) buitenlucht naar de juiste temperatuur en brengt die schone lucht vervolgens in de te verwarmen ruimte.

De gebruikte lucht wordt afgevoerd via de (zo nodig aan te brengen) mechanische ventilatie unit. Met sensoren wordt zowel de temperatuur als de CO2 waarde van de lucht gereguleerd. We beschrijven deze optie verder bij het hoofdstuk ‘Verwarmen’.

Verwarmen

Omdat we van het aardgas af moeten, wordt de warmtepomp algemeen gezien als de meest logische verwarmingsoptie. Een warmtepomp kan in de zomer ook (met mate) voor verkoeling zorgen. Een warmtepomp is alleen rendabel als wordt omgeschakeld naar lage temperatuur verwarming: van tussen de 60-70o C naar tussen de 30-40o C. Als u uw huis volgens de hiervoor beschreven stappen heeft geïsoleerd, is de warmtepomp een prima warmteproducent. Maar de warmtepomp vraagt wel om een combinatie met een geschikt warmte afgifte systeem. Dat kan vloerverwarming zijn of convectoren die geschikt zijn voor lage temperatuurverwarming. Wij adviseren om te kiezen voor vloerverwarming in combinatie met low H2O/Oxygen convectoren of voor alleen het gebruik van low H2O convectoren. De keuze voor low H2O convectoren biedt een aantal voordelen:

 • Ze zijn geschikt voor lage temperatuur verwarming (30-40o C), zoals die door een warmtepomp wordt geleverd, maar ook voor hoge temperaturen (HR ketel)
 • Ze zijn goed te combineren met vloerverwarming
 • Ze kunnen ruimtes sneller dan vloerverwarming op de gewenste temperatuur brengen
 • Ze zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de warmte (geen tochtgevoel)
 • Ze maken ‘verwarming op maat’ per gebruiksruimte mogelijk
 • U bespaart energiekosten, omdat ze zo’n 15% zuiniger zijn en 90% minder water bevatten dan gewone radiatoren.

Bij deze keuze moet u met het volgende rekening houden:

 • De installatie is wat duurder, omdat een verbinding met de buitenlucht nodig is (als u kiest voor de oxygen variant)
 • De radiatoren werken op basis van convectie: de natuurlijke luchtstroming, die optreedt als lucht wordt verwarmd. Dat betekent:
  • Dat de radiator zelf niet warm wordt. U kunt u dus niet ‘warmen’ aan de radiator zelf
  • Er is ruimte nodig boven de radiator voor de warme lucht. Plaatsing onder een vensterbank (bijvoorbeeld) is dus niet mogelijk.

Warm tapwater

Bij het overstappen van een HR ketel naar een warmtepomp is het van belang goed te kijken naar het verwarmen van tapwater. Een warmtepomp kan zelf warm water leveren door hem te koppelen aan een warmwaterboiler. Maar ook een zonnecollector (zonneboiler) kan een aantrekkelijke oplossing zijn. Hierover is overleg met de adviseur of installateur gewenst.

Energie opwekken

Als voor de verwarming van uw huis, maar ook voor het koken, elektriciteit de bron wordt, dan wordt het aanschaffen van zonnepanelen steeds aantrekkelijker. Hoe meer u van uw energie zelf opwekt, hoe beter. Daarom adviseren we om uiteindelijk te streven naar evenwicht in opwekking en gebruik van elektriciteit.