Het nieuwe wonen in Bunschoten

Uw huis is één van de waardevolste dingen in uw leven. Als het goed is, past het u als een warme jas. Maar is uw huis ook op uw toekomst voorbereid? Houdt uw huis de warmte binnen? Is het comfortabel en gezond?  Kunt u er ook blijven wonen als u ouder wordt?

Als woningeigenaar is het goed stil te staan bij deze vragen. Want eens in de zoveel tijd is ieder huis toe aan een onderhoudsbeurt. U kunt wachten tot het dak lekt, maar u kunt ook eerder in beweging komen. En dit is een goed moment om dat te doen. Want meer dan ooit zijn er mogelijkheden om uw huis klaar te maken voor de toekomst. Het nieuwe wonen is wonen in een comfortabel en gezond huis met een lage energierekening, liefst ‘nul-op-de-meter’. En wonen in een huis waar u ook later kunt blijven wonen. Lees MEER.

Waarom nu?

Internationaal, nationaal en lokaal. Burgers, overheid en bedrijven. Iedereen is het erover eens dat er actie nodig is om klimaatverandering te stoppen. ‘Energiebesparing in de bestaande bouw’ is dan een zeer efficiënte actie. Want in de bestaande woningen is nog een wereld te winnen. En dan gaat het dus ook over uw huis.

En als u aan de slag gaat met de energiehuishouding van uw huis, dan is het slim andere wensen meteen mee te nemen. Want als uw huis toch al ‘open’ ligt zijn aanvullende maatregelen vaak een stuk goedkoper door te voeren. En… in ieder geval beperkt u het onvermijdelijke ongemak van een verbouwing tot één keer.

Waarom Bunschoten?

De gemeente Bunschoten heeft samen met buurgemeenten onder regie van 033Energie de handschoen opgepakt. We gaan u helpen om stappen te zetten. In één stap of stapsgewijs naar een huis met nul-op-de-meter. Daarbij werken we samen met lokale (en regionale) bedrijven en met lokale organisaties. We willen het u zo gemakkelijk en aantrekkelijk mogelijk maken. Dat kan, omdat energiebesparing en gebruik van duurzame energiebronnen op allerlei manieren wordt gestimuleerd. Via subsidies, via gunstige duurzaamheidsleningen. En ook via creatieve financieringsmodellen, waarin uw energierekening en uw andere woonlasten kunnen worden verrekend.